biuro-rachunkowe-bielsko-rodzina
Od 2 stycznia 2016 roku można dzielić urlop rodzicielski na 4, a nie jak dotychczas na 3 części. Urlop rodzicielski można wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 rok życia.

Dzielenie urlopu rodzicielskiego


biuro-rachunkowe-bielsko-umowa
22 lutego 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja w Kodeksie Pracy, która dotyczyć będzie czasu trwania umów na czas określony. Do tej pory przepisy mówiły jedynie o tym, że trzecia umowa o pracę z tym samym pracodawcą jest umową na czas nieokreślony. Nowelizacja wprowadza 33 miesiące jako maksymalny czas zatrudnienia […]

Umowy na czas określony


biuro-rachunkowe-bielsko-spadek
Niedawno w życie weszła nowelizacja prawa spadkowego, dzięki której nie będziemy już nieświadomie dziedziczyć długów. Do tej pory każdy spadkobierca, który w ciągu 6 miesięcy nie przyjął lub nie odrzucił spadku, dziedziczył go wprost razem ze wszystkimi długami zmarłego. Często okazywało się jednak, że długi znacznie przekraczały wartość spadku i spadkobiercy […]

Zmiany w prawie spadkowymbiuro-rachunkowe-bielsko-zus
Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczących przedsiębiorców zalegających z płatnościami wobec ZUS, łagodzi warunki jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z rozłożenia zaległych składek na raty i odroczyć termin płatności. Będzie można rozłożyć na raty całe zadłużenie wobec ZUS (zarówno część finansowaną przez ubezpieczonych jak i przez płatnika). Odroczenie terminu […]

Nowe układy ratalne z ZUS


biuro-rachunkowe-bielsko-ozmesa-szkolenie
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało, że ruszyły właśnie bezpłatne szkolenia dotyczące możliwości wykorzystania środków z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Nasze Biuro Rachunkowe zachęca wszystkich do skorzystania ze szkoleń, które potrwają tylko do końca września, a będzie na nich można dowiedzieć się między innymi: jak ubiegać się o dofinansowanie gdzie szukać […]

Szkolenia z funduszy unijnych


biuro-rachunkowe-bielsko-franek1
Oto nowy pracownik naszego Biura Rachunkowego – Franciszek Od wprowadzania faktur bardziej preferuje bieganie po całym biurze za papierkiem zwiniętym w kulkę ale jest przy tym tak uroczy, że i tak zostanie pracownikiem miesiąca 😛                 

Nowy Pracownik:)biuro-rachunkowe-bielsko-4
Kilka zdjęć z wnętrza Naszego Biura Rachunkowego oraz na zewnątrz budynku aby łatwiej Państwu było nas znaleźć          

Zdjęcia Naszego Biura


sprawozdanie finansowe
Na ostatnim posiedzeniu Sejmu uchwalono przepisy dzięki którym małe jednostki, tzn. takie których suma bilansowa w roku obrotowym nie przekracza 17 mln złotych, będą mogły przygotowywać skrócone sprawozdanie finansowe. Przepisy te obejmą  spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowo-akcyjne, a na skrócone sprawozdanie będa składać się: uproszczony bilans, rachunek zysków i […]

Pozytywne zmiany dla Spółek


paliwo
Od 1 lipca tego roku będziemy mogli zaoszczędzić trochę pieniędzy i odliczyć sobie 50% VAT od paliwa używanego nie tylko do celów służbowych. Większość ludzi tak jak pracownicy Biura Rachunkowego Ozmesa również używa auta nie tylko na potrzeby działalności gospodarczej. Dotychczas mogliśmy odliczyć połowę podatku VAT od zakupu auta oraz […]

Vat za paliwo